dr-ho_king_man@2x
專業資格
香港大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
英國倫敦藥劑師會生殖泌尿醫學文憑
英國倫敦皮膚病科文憑
香港內科醫學院院士
香港醫學專科學院院士 (內科)
英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士
英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
英國皇家內科醫學院公共衛生科院士
診症時間
  • 星期三 : 14:00-17:00
診金(僅供參考)
  • $1,000 – 1,500
關閉