dr-chan_ka_ho@2x
專業資格
香港大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士
香港內科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(內科)
診症時間
  • 星期二 : 09:30-10:15
診金(僅供參考)
  • $1,200 – 1,800
關閉