dr-chiu_kai_ming_leo@2x
專業資格
香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
香港外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(外科)
診症時間
  • 星期二 : 10:30-13:10
診金(僅供參考)
  • $800 – 1,500
關閉