dr-liu_hin_lun@2x
專業資格
香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
香港外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士 (外科)
診症時間
  • 星期一 : 18:00-19:20
  • 星期五 : 09:00-10:20
診金(僅供參考)
  • $1,000 – 1,500
關閉