dr-au_yeung_yick_cheung@2x
專業資格
香港大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
香港內科醫學院院士
香港醫學專科醫學院院士 (內科)
英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士
診症時間
  • 星期五 : 11:00-13:00
診金(僅供參考)
  • $1,200 – 2,000
關閉