dr-chan_chun_chung_ray@2x
專業資格
香港大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
香港內科醫學院院士
香港醫學專科學院院士 (內科)
診症時間
  • 星期二 : 14:30-17:50
診金(僅供參考)
$1,000 – 2,000
預約熱線
地址
香港司徒拔道四十號
關閉