dr-cheung_foon_yiu@2x
專業資格
香港中文大學內外全科醫學士
香港放射科醫學院院士
皇家放射科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(放射科)
診症時間
僅限預約
診金(僅供參考)
$800 – 2,000
預約熱線
地址
香港司徒拔道四十號
關閉