Dr-Benson-Yeung
專業資格
英國伯明罕大學健康及醫院管理碩士
澳洲新南威爾斯大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
香港外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(外科)
診症時間
  • 星期二 : 12:00-13:40
診金(僅供參考)
  • $800 – 1,500
關閉