alert icon 2019 冠状病毒
聯絡我們
地址
香港司徒拔道四十號
電話
傳真
(852) 3651 8800
電郵
網址
X
小兒外科
藍傳亮醫生
  • 澳洲新南威爾斯大學內外全科醫學士
  • 愛丁堡皇家外科醫學院小兒外科院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士 (外科)
小兒外科
王珮瑤醫生
  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 愛丁堡皇家外科醫學院小兒外科院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(外科)