dr-ma_tin_wei_ad@2x
專業資格
香港中文大學內外全科醫學士
英國皇家內科醫學院院士
英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
英國格拉斯哥皇家醫學院內科榮授院士
香港內科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(內科)
診症時間
僅限預約
診金(僅供參考)
關閉