dr-chiu_shui_wah_clement@2x
專業資格
香港大學內外全科醫學士
英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
香港醫學專科學院院士(外科)
香港外科醫學院院士
診症時間
僅限預約
診金(僅供參考)
  • $1,200 – 1,500
關閉