alert icon 2019 冠状病毒
X
耳鼻喉科
廖壽如醫生
  • 香港大學內外全科醫學士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院耳鼻喉科院士
  • 香港耳鼻喉科醫學院院士
  • 香港外科醫學院院士
  • 香港醫學專科學院院士(耳鼻喉科)
耳鼻喉科
宋家强醫生
  • 香港中文大學內外全科醫學士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院員
  • 香港耳鼻喉科醫學院院士
  • 英國愛丁堡皇家外科醫學院耳鼻喉科院士
  • 香港醫學專科學院院士 (耳鼻喉科)