alert icon 2019 冠狀病毒
联络我们
地址
香港司徒拔道四十号
电话
传真
(852) 3651 8800
电邮
网址
X
泌尿外科
王明晧醫生
本院醫生
 • 香港大學內外全科醫學士
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院泌尿科院士
 • 香港醫學專科學院院士(外科)
 • 香港外科醫學院院士
泌尿外科
何震傑醫生
 • 美國紐約大學醫學博士
 • 加拿大皇家外科醫學院泌尿科院士
 • 美國泌尿科醫學委員會文憑
泌尿外科
何孟澈醫生
 • 英國威爾斯大學內外全科醫學士
 • 牛津大學哲學博士
 • 英國皇家外科醫學院院士(泌尿科)
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院泌尿科院士
 • 英國皇家外科醫學院院士
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
 • 香港外科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(外科)
泌尿外科
葉錦洪醫生
機械人外科手術系統(泌尿科)醫務主管
 • 香港大學內外全科醫學士
 • 英國愛丁堡皇家外科醫學院院士
 • 香港外科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(外科)